Faktoring – finansowanie zobowiązań

FAKTORING ODWROTNY DYSKONTOWY

FAKTORING ODWROTNY WYMAGALNOŚCIOWY

FAKTORING ODWROTNY DYSKONTOWY

FAKTORING ODWROTNY DYSKONTOWY

To produkt, w którym Faktor/Bank płaci zobowiązanie wobec Twojego dostawcy przed terminem wymagalności faktury. Twoja firma spłaca zobowiązanie w pierwotnym terminie wymagalności faktury.

Korzyści:

 • poprawa płynności przedsiębiorstwa i finansowanie 100% wartości faktury
 • profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania zobowiązaniami przez Faktora/Bank, administrowanie i rozliczanie wpłat do dostawców
 • możliwość uzyskania skonta/rabatów za wcześniejszą zapłatę
 • brak konieczności uzyskania zgody od dostawców
 • zwiększenie wiarygodności firmy u dostawców

Cechy produktu:  Ten produkt to idealne narzędzie dające wymierne korzyści w postaci upustów cenowych za wcześniejszą zapłatę. Istotne, że w faktoringu odwrotnym badana jest przede wszystkim zdolność kredytowa Twojej firmy.

FAKTORING ODWROTNY WYMAGALNOŚCIOWY

FAKTORING ODWROTNY WYMAGALNOŚCIOWY

To produkt, w którym Faktor/Bank płaci zobowiązanie wobec Twojego dostawcy w termine wymagalności faktury. Twoja firma spłaca zobowiązanie w dodatkowym terminie ustalonym w ramach umowy.

Korzyści:

 • poprawa płynności przedsiębiorstwa i finansowanie 100% wartości faktury
 • profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania zobowiązaniami przez Faktora/Bank, administrowanie i rozliczanie wpłat do dostawców
 • możliwość wydłużenia terminu płatności nawet do 90 dni bez konieczności zgody dostawcy
 • brak konieczności uzyskania zgody od dostawców
 • zwiększenie wiarygodności firmy u dostawców

Cechy produktu: Ten rodzaj finansowania stanowi antidotum na krótkie terminy płatności oferowane przed Twojego dostawcę finansowania przy jednoczesnym  dłuższym cyklu rotacji należności. W tym produkcie również badana jest przede wszystkim zdolność kredytowa Klienta czyli Twojej firmy.

Jak to działa?

 • Podpisanie Umowy z Faktorem/Bankiem

 • Odbiór towaru / usługi oraz faktury

 • Przekazanie do Faktora/Banku odtrzymanej faktury do wykupu.

 • Zapłata na rachunek Dostawcy 100% wartości faktury, najpóźniej w terminie wymagalności faktury

 • Wpłata należności za fakturę na rachunek Faktora/Banku w terminie płatności lub w ustalonym dodatkowym terminie finansowania

KALKULATOR FAKTORINGOWY

Poznaj wycenę

Masz pytania? Chciałbyś poznać cenę?

Skontaktuj się z nami już teraz!

Wypełnij formularz, napisz lub zadzwoń:

Tel: +48 726 09 07 07

Email: office@cfsolutions.pl

KALKULATOR FAKTORINGOWY