Faktoring – finansowanie należności

FAKTORING Z REGRESEM

FAKTORING BEZ REGRESU

FAKTORING EKSPORTOWY

FAKTORING SAMORZĄDOWY

FAKTORING Z REGRESEM

To produkt, którego podstawowym celem jest poprawa płynności Twojej firmy oraz wsparcie w zakresie zarządzania należnościami. Faktor/Bank nie tylko udziela finansowania ale również prowadzi monitoring płatności za faktury.

Inne nazwy: „faktoring niepełny”, „faktoring bez przejęcia ryzyka”.

Korzyści:

 • poprawa płynności przedsiębiorstwa
 • profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania należnościami poprzez: stałą weryfikację odbiorców przez Faktora/Bank. administrowanie i rozliczanie wpłat od odbiorców
 • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość oferowania dłuższych terminów płatności

Cechy produktu:  Ważne by odpowiednio ułożyć strukturę transakcji, tak by terminy płatności, regresu oraz proces operacyjny były dostosowane do specyfiki firmy ale też branży.

FAKTORING BEZ REGRESU

Podobnie jak w faktoringu z regresem – główną cechą jest poprawa płynności Twojego przedsiębiorstwa. Natomiast w zakresie zarządzania należnościami jest to produkt oferujący również przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Stanowi w pewnym sensie połączenie faktoringu z regresem oraz ubezpieczenia należności.
Inne nazwy: „faktoring pełny”, „faktoring z przejęciem ryzyka”.
Korzyści:

 • poprawa płynności przedsiębiorstwa
 • ochrona przed ryzykiem braku zapłaty
 • profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania należnościami poprzez: stałą weryfikację odbiorców przez Faktora/Bank, administrowanie i rozliczanie wpłat od odbiorców
 • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość oferowania dłuższych terminów płatności
 • poprawa struktury bilansu poprzez możliwość wyksięgowania sfinansowanych należności z bilansu

Cechy produktu: Ten model faktoringu jest oferowany w dwóch wariantach; jako kompleksowy produkt z przejęciem ryzyka oferowany przez Faktora/Bank lub z wykorzystaniem istniejącej, własnej polisy ubezpieczenia należności.

FAKTORING EKSPORTOWY

To rodzaj faktoringu dedykowany dla Twojego przedsiębiorstwa, jeśli sprzedajesz swoje towary/usługi kontrahentom zagranicznym. Na rynku są dostępne opcje zarówno z regresem jak i bez regresu.

Inne nazwy: „faktoring zagraniczny”, „Faktoring międzynarodowy”

Korzyści:

 • poprawa płynności przedsiębiorstwa
 • ograniczenie ryzyka różnic kursowych
 • możliwa ochrona przed ryzykiem braku zapłaty
 • profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania należnościami poprzez: stałą weryfikację odbiorców przez Faktora/Bank, administrowanie i rozliczanie wpłat od odbiorców
 • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość oferowania dłuższych terminów płatności
 • możliwa poprawa struktury bilansu poprzez możliwość wyksięgowania sfinansowanych należności z bilansu

Cechy produktu: Dosyć popularny jest model faktoringu eksportowego w systemie dwóch faktorów. Co to oznacza ? Liczący się Faktorzy/Banki, szczególnie o zasięgu międzynarodowym są zrzeszeni w organizacjach FCI (Factors Chain International). Podpisując umowę z Faktorem działającym w tym systemie, mamy tak naprawdę wsparcie dwóch Faktorów. Tym drugim jest Faktor/Bank zrzeszony w FCI i działający w kraju odbiorcy. Taki system zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

FAKTORING SAMORZĄDOWY

To rodzaj faktoringu, z reguły bez regresu, dla Twojej firmy oferującej swoje towary/usługi do JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego).

Inne nazwy: „faktoring dla dostawców do JST”.

Korzyści:

 • poprawa płynności przedsiębiorstwa i finansowanie 100% wartości faktury
 • realne korzyści dla JST: dodatkowy okres na spłatę zobowiązania bez konieczności przeprowadzania przetargu publicznego
 • możliwa ochrona przed ryzykiem braku zapłaty
 • profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania należnościami przez Faktora/Bank; administrowanie i rozliczanie wpłat od odbiorców
 • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez możliwość oferowania dłuższych terminów płatności nawet do 365 dni
 • możliwa poprawa struktury bilansu poprzez możliwość wyksięgowania sfinansowanych należności z bilansu

Cecha produktu: Doskonały produkt dla dostawców towarów i usług do JST. Cechuje się dużą elastycznością i stosunkowo łatwą procedurą. Możliwe jest finansowanie nawet wieloletnich kontraktów, przy czym termin płatności jednostkowej faktury nie może przekraczać 365 dni.

Jak to działa ?

 • Podpisanie Umowy z Faktorem/Bankiem

 • Dostawa towaru / usługi + wystawienie faktury

 • Przekazanie do Faktora/Banku faktury do wykupu.

 • Wypłata zaliczki w wysokości 80-100% wartości faktury

 • Rozliczenie wpłaty od Odbiorcy

KALKULATOR FAKTORINGOWY

Poznaj wycenę

Masz pytania? Chciałbyś poznać cenę?

Skontaktuj się z nami już teraz!

Wypełnij formularz, napisz lub zadzwoń:

Tel: +48 726 09 07 07

Email: office@cfsolutions.pl

KALKULATOR FAKTORINGOWY